ღვინო „ძველი თბილისი"

სუფრული

ტიპი

ნახევრად მშრალი თეთრი ღვინო

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

11-12,5%

ყურძნის სახეობა

რქაწითელი 50%, მწვანე 50%.

რქაწითელი - მწვანე

ტიპი

თეთრი მშრალი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

12.5%

ყურძნის სახეობა

რქაწითელი 55% - მწვანე 45%

ალავერდი (თეთრი)

ტიპი

თეთრი ნახევრადმშრალი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

12.0%

ყურძნის სახეობა

მწვანე 70% - რქაწითელი 30%

ალაზანი (თეთრი)

ტიპი

თეთრი ნახევრადტკბილი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

11.5%

ყურძნის სახეობა

მწვანე 70% - რქაწითელი 30%

საფერავი

ტიპი

წითელი მშრალი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

14.0%

ყურძნის სახეობა

საფერავი 100%

საფერავი - ძელშავი

ტიპი

წითელი მშრალი

რეგიონი

კახეთი / რაჭა

ალკოჰოლი

14.0%

ყურძნის სახეობა

საფერავი 90% ძელშავი 10%

ალავერდი (წითელი)

ტიპი

წითელი ნახევრადმშრალი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

12.0%

ყურძნის სახეობა

საფერავი 100%

ალაზანი (წითელი)

ტიპი

წითელი ნახევრად ტკბილი

რეგიონი

კახეთი

ალკოჰოლი

12.0%

ყურძნის სახეობა

საფერავი 100%